“ปราสาทสัจธรรม” ปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

สิงหาคม 9, 2018 DEB4C7 0

ปราสาทสัจธรรม (Sanctuary of Truth) เป็นปราสาทที่ทำด้วยไม้ทั้งหลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นปราสาทไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ แหลมราช อ่านต่อ