เที่ยวถนนถลาง เพลินเมืองเก่า ยลสถาปัตย์ชิโน-โปตุกีส

ถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของภูเก็ต ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ สวยงาม และถือได้ว่าเป็นจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน

เราจะได้เห็นวัฒนธรรมที่รุ่งเรือง จากหลากหลายเชื้อชาติที่ถนนเส้นนี้ ไม่ว่าจะเป็น ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป จากสถาปัตยกรรมในถนนเส้นนี้ และที่สำคัญ ปีนี้ถนนถลางไม่มีสายไฟฟ้ามารกหู รกตา เวลาถ่ายรูปอีกแล้ว เพราะเขาเอาสายไฟฟ้าลงดินเรียบร้อย ทำให้น่าเดินน่ามองอย่างมาก

หากใครไปภูเก็ตก็มักจะไม่พลาดที่จะมาเดินถถนสายวัฒนธรรมเส้นนี้ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ “ชิโนโปรตุกีส” ที่ยืนยาวมาคู่กับเกาะภูเก็ตมากว่าร้อยปี นับตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 ที่เป็นยุครุ่งเรืองของการทำเหมืองแร่ในภาคใต้ของไทย ภูเก็ตก็คล้าเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญในยุคนั้น บ้านหลายหลังเป็นของนายเหมืองหลายคนมาอยู่ในถนนเส้นเดียวกัน รวมทั้งบ้านเจ้าเมือง และตระกูลใหญ่ๆ ที่หน้าบ้านจะมีตราประจำตระกูลของตัวเองประทับอยู่

“ถนนถลาง” เป็นถนนที่เก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต เป็นย่านการค้าซึ่งบอกเล่าเรื่องราว วิถีชีวิตที่เคยมีในอดีต ตั้งแต่สมัยที่ยุคเหมืองแร่รุ่งเรือง และมรดกที่ตกทอดมาสู่ปัจจุบัน คือ มรดกทางสถาปัตยกรรม และมรดกทางวัฒนธรรมที่มีมากกว่า 3 วัฒนธรรม คือ ไทย จีน มุสลิม อินเดีย ยุโรป และคงอาคารตึกแถวเก่าที่มีรูปแบบเดิมเกาะกลุ่มกันมากกว่า 140 คูหา เป็นถนนสายประวัติศาสตร์คู่กับจังหวัดภูเก็ตมากกว่า 150 ปี นับจากปี ค.ศ.1850 โดยพระยาภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (ทัด) ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองภูเก็ต ถนนสายนี้กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม