สวนสัตว์ภูเก็ต

สวนสัตว์ภูเก็ต ในสวนสัตว์ มีสัตว์นาๆชนิด อาทิ เสือ นกชนิดต่างๆ กวาง ม้าลาย อูฐ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงช้างและจระเข้

สวนสัตว์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-18.00 น.

ค่าเข้าชม
ชาวไทย ผู้ใหญ่ 80 บาท เด็ก 30 บาท
ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 500 บาท เด็ก 300 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. (076) 381-227 ,(076) 282-043

ข้อมูลการเดินทางไปสวนสัตว์ภูเก็ต
สวนสัตว์ภูเก็ตตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากตัวเมืองไปอ่าวฉลอง แล้วเลี้ยวซ้ายซ้ายซอยป่าหลาย ถนนจ้าวฟ้า